آزمایشگاه آبکاری

در این بخش کارشناسان شرکت آبکاری کیمیا سطح آذین  قادر به آنالیز محلولهای آبکاری نیکل ، گالوانیزه ساعت در برگه گزارش آزمایشگاه همراه با توصیه های فنی
برای مشتریان ارسال می گردد.

لازم به ذکر است که به ازاء خرید هر گالن از مواد آبکاری افزودنی یک آزمایش به صورت رایگان برای مشتری انجام می گیرد .

در این آزمایشگاه تست هول سل بنا به درخواست مشتری برای یررسی وضعیت افزودنی های محلول آبکاری انجام می پذیرد و در صورت بروز

مشکل دروان آبکاری تست هول سل در کوتاهترین زمان ممکن انجام گرفته و نتیجه آن به همراه توصیه های فنی در اختیار مشتری قرار می گیرد .
کلیه پروسه های جدید و مواد شیمیایی وارداتی قبل از اینکه در اختیار مشتریان قرار بگیرد در این آزمایشگاه مورد بررسی قرار می گیرد و پس از

اطمینان از کیفیت محصول در اختیار مشتریان قرار می گیرد .